Share this content on Facebook!
20 Feb 2017

Làm thế nào để cài đặt một Đá nội thất tường

Một bức tường đá trong nhà của bạn sẽ trông tuyệt vời và bạn có thể làm điều đó cho mình với những lời khuyên hữu ích và những lời khuyên hữu ích. https://cosfa.com.vn/da-xuyen-sang-3dform/ Lời khuyên này cũng làm việc cho veneer đá, đá giả, và veneer gạch.

chuẩn bị Backer:

Trên bức tường bê tông hoặc tường gạch không sơn đá có thể bị mắc kẹt trực tiếp đến các bề mặt mà không cần bất kỳ lớp bổ sung cần thiết.

Trên gỗ hoặc tường thạch cao thêm một lớp giấy tar bắt đầu ở phía dưới và làm việc trở lên...